Børnehuset Troldehøjen i Silkeborg er ved at vokse ud af sine rammer og skal udvides til at rumme yderligere 20 børn og 5 voksne. Samtidigt skal eksisterende forhold opgraderes så der både bliver bedre og mere plads til garderober, større og bedre sammenhængende personalefaciliteter samt sikre at fællesområder kan bruges mere fleksibelt.

Processen har kørt med løbende udvikling i tæt samarbejde med de daglige brugere og nøglepersoner fra kommunens administration. Denne proces har sikret at alles interesser og ønsker er blevet hørt, og samtidigt er vores løsningsforslag løbende blevet reviderede forholdsmæssigt sådan at den endelige løsning sikrer både funktionalitet, gode forhold for børn og voksne og ikke mindst at hele projektet er holdt indenfor både tidsplan og økonomi.

I forbindelse med om-, og tilbygningen skal der også foretages ændringer i udeområderne. Her har vi også varetaget rådgivning omkring parkerings-, og vejanlæg samt udarbejdet en kortlægning af områdets bindinger i forhold til naturbeskyttelse, naboskel, kloak og andre ledninger der vil have en konsekvens for arbejdet.

 

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning ingeniør og arkitekt
Bygherre Silkeborg Kommune
Økonomi 6,5 mio DKK
Areal 200-230 m² tilbygning + eksisterende bebyggelse ca. 700 m²
Område Virklund, Silkeborg Kommune
Status 2019
Sagsnr. 17.258