Helhedsplan for alment boligområde til hørende Lejerbo med renovering/sammenlægning af 22 boligblokke og nedrivning af 5 boligblokke med 87 boliger. Efter renovering/sammenlægning vil området bestå af i alt 216 familieboliger. Det overordnede mål er at skabe et integreret, varieret og levende boligområde med en visuel mangfoldighed og et varieret boligudbud.

I området etableres der en ny indre gadeforbindelse, der sikrer at man kan bevæge sig igennem området, primært med cykelstier og busforbindelser. Bebyggelsen gøres mere varieret og spændende med tilføjelser af karnapper, udvendige trapper, kviste, drivhuse, carporte, bakkelandskaber, beplantning m.v.

Som bygherrerådgiver varetager Constructa Lejerbo´s interesser i forbindelse med projektet, herunder deltagelse i bygherremøder, kontrol af økonomi, tid og kvalitet samt overordnet bygherretilsyn.

FAKTA

Rådgivning Bygherrerådgiver
Bygherre Lejerbo
Økonomi Ca. 235 mio DDK
Areal  
Område Aalborg Kommune
Status Forventes afsluttet efterår 2020
Sagsnr. 18.015