Constructa Renovering af 2 afd. for Domea, Vejle

For Domea renoverer vi 2 afdelinger fordelt på fire adresser i henholdsvis, Egtved, Vandel, Jerlev og Ødsted. Vi har som bygherrerådgiver og arkitekt udarbejdet projektet, som indebærer et meget varieret og omstændigt renoveringsarbejde på de 4 adresser. Vi har udført screening og miljøundersøgelser af alle bygningsmasserne i begge afdelinger.

Vi har i denne opgave ligeledes arbejdet sammen med Landsbyggefonden omkring støttekroner til renoveringsprojekterne. Vi har som rådgiver, arkitekt og ingeniør udarbejdet fuldt projekt og byggeøkonomi ifm. søgning af støttekroner.

Renoveringen indebærer bl.a sammenlægning af boliger, afhjælpning af fugtproblemer, inddragelse af lysgård, isolering, ny indretning, nye installationer, tag- og facaderenovering, gulvrenovering, udbedring af sætningsskader, ny fundering, vinduesudskiftninger, inventarudskiftninger, udskiftning af facadepartier m.m.

Constructa har i samarbejde med boligselskabet stået for lejerinddragelse fra begyndelsen af projektet til den endelige aflevering og den efteropfølgning i 1. årsperioden. Processen omhandler etablering af byggeudvalg, informationsmøder med udarbejdelse af informationsmateriale samt direkte kontakt til den enkelte lejer i byggeperioden.

 

FAKTA

Rådgivning Totalrådgivning, ingeniør og arkitekt
Bygherre Domea Vejle
Økonomi Ca. 35 mio DKK excl. moms
Areal Ialt 2 afdelinger - 64 boliger, som reduceres til 51 boliger, idet flere sammenlægges. Samlet areal ca. 4.365 m2
Område Vejle Kommune
Status Afsluttet maj 2018
Sagsnr. 15.A19 og 15.A20