Myndighedsbehandling

Den gode idé bliver først god, når den kan virkeliggøres!

Loven og den gode idé

Den gode idé til byggeriet skal bearbejdes så den opfylder byggeloven, planloven m.v. og myndighederne kan godkende projektet, før det bygges. Dette arbejde er naturligvis en integreret opgave i vores arbejde. Vores tværfaglighed gør, at vi kan finde løsninger og dokumentere, at alle lovens krav overholdes. Vi søger byggetilladelser og kommunikerer via myndighedernes digitale portal og afholder forhåndsdialoger, hvor det er nødvendigt.

Om det er lovligt? Det er bygherres ansvar

Myndighederne overtager ikke ansvaret fra bygherre. Det er ikke myndighedernes ansvar om byggeri overholder loven – det er bygherres. Det er altså ikke kun et spørgsmål om projektet er godkendt (evt. på trods), men at det er lovligt. Ellers er konsekvenserne bygherres!

Din eller vores idé

Din personlige rådgiver hos os, kan hjælpe dig med at søge og opnå myndighedernes godkendelse af dit projekt, og opnå sikkerhed for, at det er lovligt. Har du blot brug for nogle enkelte fagområdes bistand, er det helt i orden. Så tag bare fat i dem her hos os, så finder vi den gode løsning.

Har du styr på:

Indeklimaet, brandsikring og -redning, lokalplan, miljø, statik, regn- og spildevand, skel og afstande, energirammen, vejforhold, udeområder, adgange…

Kontakt os:

peter      
Peter Stigaard