Landskabsarkitektur

Det er landskabsarkitektens fornemmeste opgave at indrette uderummene omkring byggeriet. Vi inddrager de omkringværende arealer som værdiforøgende elementer for projektet ved at skabe forbindelser. Et rekreativt område, en sø, en skov, naturlegeplads eller lignende i nærheden, som der forbindes til med stisystemer eller noget helt andet.

Vi er også behjælpelige med at søge midler til eksempelvis at få bygget en naturlegeplads, hvis et nærliggende område vil være oplagt til det. Det handler i høj grad om at tænke nærmiljøet ind i projektet og dermed skabe flere muligheder og endnu mere kvalitet i området.

Vi disponerer arealer, så bygninger, planter og uderum bliver placeret bedst muligt og i forhold til udsigt over sø og marker eller sol, vejr- og vindforhold m.m.

Vores erfaring er, at det bedste kompromis er den løsning, der gør projektet bæredygtigt og betyder, at området opleves som en helhed og dermed vil værdifuldt.

Kontakt os:

julie      
Julie Bjergbakke