By- og lokalplaner

Som full-service leverandør af ingeniør- og arkitektrådgivning tilbyder vi hos Constructa også byplanlægning, lokalplanlægning og rådgivning om landskabsarkitektur. Vi tilbyder dig den helt rigtige samlede løsning. Fagspecialister og generalister fletter byggeprojektet sammen med nærområdet og byggeriet forankres i stedets ånd.

God begyndelse og styret fremdrift

Vi rådgiver om byplanlægningen for området omkring projektet, og vi er jeres fortrolige rådgivere i møder med myndigheder.
I vores forundersøgelse af byggegrunden analyserer vi terrænet, vejforhold og andre forhold på grunden og i nærområdet. Vi afdækker juridiske krav, som vil kunne give udfordringer i forhold til byggemodning eller byggeprocessen og vi afslutter undersøgelsen med en procestidsplan, som giver overblikket.

Alt dette munder ud i en samlet plan, som vores arkitekter og ingeniører kan arbejde videre ud fra. Vi afstemmer forventninger og ønsker for byggeriet med den eksisterende lokalplan eller udarbejder en ny. I store træk sætter vi processen bedst i gang og sikrer fremdrift for det efterfølgende planarbejde, som vi naturligvis også leder.

Kontakt os:

peter      
Peter Stigaard