• Trivsel i hverdagen kræver sunde byggerier

  Sundhed og trivsel i hverdagen er afgørende præmisser for vores velfærd og velstand

  LÆS MERE

   

 • Trivsel i hverdagen kræver sunde processer

  Constructa vil bidrage til samfundet ved at skabe sunde steder med gode fællesskaber

  LÆS MERE

 • Trivsel i hverdagen starter med en kop kaffe

  Vi har grundigt undersøgt, hvad der skaber trivsel i hverdagen for vores kunder !

  LÆS MERE

   

NYHEDER OG NYTTIGE INFORMATIONER

Hent flere hold SHIFT key: hent alle hent alle

Menighedsrådet i Sankt Hans Kirke i Odense henvendte sig til os med et ønske om en nyindretning af eksisterende pulpitur i nordsiden af Sankt Hans Kirke, så det fremover kunne benyttes til børn, kor og andre former for samling. Som det ses på billedet blev pulpituret lukket mod kirkerummet med glasafskærmning, der som ”glassøjler” på enkel vis understreger rummets opadstræbende karakter og følger linierne fra balustrene på det eksisterende træværn.

En spændende opgave hvor funktionalitet og højt detaljeringsniveau er afgørende parametre - og hvor flere instanser er involveret bl.a Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet. Tak for opgaven.....

VI GØR NOGET VED DET